Strona/Blog w całości ma charakter reklamowy, a zamieszczone na niej artykuły mają na celu pozycjonowanie stron www. Żaden z wpisów nie pochodzi od użytkowników, a wszystkie zostały opłacone.

Ptak Roku: plebiscyt który ma za zadanie rozpoznawanie ptaków żyjących w Polsce

Idea promowania ptactwa żyjącego w Polsce, jak i poszerzania informacji o przyrodzie to coś, co jest zamysłem konkursu Ptak Roku. W bieżącej edycji wytypowane są takie ptaki polskie jak: bażant, Sylvia borin, kląskawka, mysikrólik, coturnix coturnix, słowik rdzawy, trzcinniczek, Vanellus vanellus, Sylvia nisoria, kowalik, oknówka, Strix aluco, śmieszka, Hippolais icterina, czubatka, jerzyk, lerka, potrzos, Aegithalos caudatus oraz świergotek łąkowy.

Witryna nie tylko promuje plebiscyt i wskazuje na to, jakie z gatunków ptaków są do wyboru. Można także ogólnie poszerzyć własną wiedzę o otaczającym, sprawdzając opisy pozostałych ptaków, a nie jedynie takich, które są w głosowaniu. Każdy z gatunków jest bardzo precyzyjnie scharakteryzowany.

Charakterystyki zawierają: wygląd, lokalizację, wiadomości w temacie pokarmu, tryb postępowania, a także parę ciekawostek. Do każdego opisu dołączone są zdjęcia oraz literatura. Czytelnicy mają możliwość wobec tego odwołać się do pozostałych pozycji, by rozszerzać w dalszym ciągu swoją wiedzę. W konkursie od 3 lat wygrały ptaki jakimi są: Emberiza citrinella, słowik szary a także Oriolus oriolus. W trakcie plebiscytu jedna osoba może wytypować tylko jeden gatunek ptactwa w czasie całego roku. Następnie punkty są liczone przez aplikację. Co roku o wiele więcej użytkowników sieci oddaje głosy.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY